Met Coimbee komt u verder!

Met Coimbee komt u verder!

Laten we meteen ter zake komen: wat is Coimbee? Coimbee is een management software voor uw bedrijf/organisatie waarin beleidsdoorvoering makkelijker kan worden toegepast. Nadat er een abonnement is aangeschaft kan u inloggen op de site. Na het inloggen geeft de software een duidelijk online overzicht van alle management zaken binnen het bedrijf en kan onder andere de PDCA-cyclus, de Kanban werkwijze, het Kaizen en het toepassen van de LEAN methode ondersteunen en verbeteren.

Maar wat kan u er nou precies mee? Laten we het volgende voorstellen: nadat een bedrijf een abonnement heeft gekocht voor de software ontvangt elke werknemer en werkgever een inlogcode voor de software. Met deze inlogcode heeft de betreffende werknemer toegang tot de Toolbox van het bedrijf: het menu van de software. Op dit menu wordt een duidelijk overzicht gegeven van de prestaties van verschillende teams, nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf, de voortgang van nieuw beleid et cetera. De Toolbox is een transparant middel om iedere stem te laten horen in het bedrijf: werknemers en werkgevers kunnen nieuwe berichten/ideeën sturen die zichtbaar worden voor iedereen binnen het bedrijf. Ook kan er binnen de Toolbox onderlinge communicatie plaatsvinden en kunnen de verschillende teams elkaar feedback geven. Door het inzetten van de software kunnen alle werknemers en werkgevers samen de prestaties binnen het bedrijf verbeteren; iedereen heeft immers een duidelijk overzicht van de huidige ontwikkelingen binnen het bedrijf. Door de grote hoeveelheden tools binnen de Toolbox kan het bedrijf de software inzetten voor verschillende doeleinden: denk bijvoorbeeld aan betere communicatie tussen werknemers, heldere overzichten voor de werkgevers, multidisciplinaire werkvormen en de voortgang van de PDCA-cyclus.


Belangrijke werkvormen die u vaak tegenkomt binnen bedrijven zijn de PDCA-cycli, de Kanban werkwijze, het Kaizen, toepassen van de LEAN methode en werken in Agile werkvormen. Deze effectieve werkvormen kunnen beter in kaart worden gebracht met het inzetten van de software. Binnen de Toolbox wordt bijvoorbeeld de Agile werkvorm als volgt weergegeven:
Binnen de Toolbox is er mogelijkheid om een omgeving te creëren waar er duidelijk gewerkt kan worden binnen een Agile Werkvorm. Er kan bijvoorbeeld een team worden aangemaakt binnen de Toolbox die onderling met elkaar kan communiceren en waarin iedereen over dezelfde gegevens beschikt en niemand boven de ander staat (multidisciplinaire werkvorm).

Kortweg is de software een middel om alle management zaken in kaart te brengen op één transparante, duidelijke en concrete omgeving. De software ondersteunt en verbetert al uw management zaken binnen het bedrijf. Hopelijk heeft u als lezer een beter beeld gekregen bij het inzetten van de software binnen een bedrijf.

Reacties zijn gesloten.